کفتار،فرج کفتار،ناموس کفتار،عزت،ثروت،محبوبیت،قدرت،خرافات،شکار حیوانات،دعانویس

۱۳۹۹/۱۰/۱۹

همراه داشتن ناموس فرج کفتار، موجب خوش شانسی و محبوبیت می‌شود!

یکی از راهکارهای حاکمان جور برای اجرایی کردن خواسته‌هایشان، استفاده از باورهای خرافی است. یکی از این باورهای خرافی، این […]