کسب مهارت

۱۳۹۹/۰۳/۱۰
کسب مهارت با التماس دعا

التماس دعا برای کسب مهارت

سؤال: آیا می‌توانم برای این که تیراندازی‌ام خوب شود (کسب مهارت)، التماس دعا بدهم؟ جواب: قانون کلی در نظام آفرینش […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
سختی کسب مهارت با التماس دعا

فرار از سختی کسب مهارت با التماس دعا

سؤال: بعضی کارها سخت است و فشار می‌آورد، آیا می‌توانیم برای از بین رفتن سختی کسب مهارت، التماس دعا بدهیم؟ […]