کرونا،کووید 19،واکسن

۱۳۹۹/۱۱/۰۸

واکسن کرونا ویروس انگلیسی در ایران

یک سال از شیوع جهانی بیماری عجیب کرونا / کووید ۱۹ می‌گذرد؛ ولی هنوز بشر نتوانسته است واکسن قطعی برایش […]