کرونا،کووید 19،بیمه،التماس دعا

۱۳۹۹/۱۰/۰۲

هزینه بستری بیماران کرونایی اعلام شد

ویروس‌های کرونا خانواده بزرگی از‌ ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسان‌ها را بیمار کنند. تعداد زیادی از ویروس‌های کرونا که […]