چوپان دروغگو،التماس دعا،التماس دعای تعارفی

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شباهت التماس دعا با چوپان دروغگو

روزی روزگاری پسرکی چوپان در دهی زندگی می‌کرد. او هر روز صبح، گوسفندان مردم دهات را از روستا به تپه‌های […]