چت واتساپ،مناظره،التماس دعا

۱۳۹۹/۱۰/۲۹

چت جالب من و سید در واتساپ

  🔴 من: سلام سید. خوب هستی؟ خانواده محترم خوب هستن؟ ✅ سید: سلام. چه عجب یاد ما کردی! 🔴 […]