نوستراداموس،نوستر آداموس،پیشگویی،فرازمینی،پیشگویان،تقدیرات

۱۳۹۹/۱۰/۲۵

پیشگویی نوستراداموس در مورد حوادث ایران و پایان دنیا

انسان همیشه از آینده و سرنوشت می‌ترسد و بیم این دارد که نتواند حوادث پیشِ روی خود را مهار کند […]