نقص عضو،پا پرانتزی

۱۳۹۹/۰۲/۰۴
التماس دعا برای نقص عضو

جبران نقص عضو با التماس دعا

سؤال: من پا پرانتزی هستم، آیا التماس دعا به حاج فردوسی، نقص عضو مادرزادی‌ام را برطرف می‌سازد؟ جواب: معمولاً نقص […]