نظم جهان،هندسه اجتماعی،بیماری،شفا

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
نظم جهان و هندسه‌ی اجتماعی

بر هم خوردن نظم جهان

اشکال: این که برای هر کاری التماس دعا بدهیم، موجب بر هم خوردن نظم جهان و هندسه‌ی اجتماعی می‌شود؛ مثلاً […]