نذر،نخودکی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷

نذر برای شیخ حسنعلی نخودکی

بعضی‌ها معتقدند نذر کردن برای مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی (ره)، می‌تواند آنان را به حوائجشان برساند. معروف‌ترین نذر برای […]