نخودکی،کرامات،مستجاب الدعوه،کیمیا،مرعشی نجفی،آیت الله

۱۳۹۹/۱۰/۰۷

کرامات شیخ حسنعلی نخودکی مستجاب الدعوه

مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی، به خاطر سکونت سال‌های پایانی عمر در روستایی به نام نخودک در […]