معجزه

۱۳۹۹/۰۱/۱۸
فرق دعا با معجزه

فرق التماس دعا با معجزه

سؤال: آیا درست است که دعای حاج فردوسی معجزه می‌کند؟ جواب: ساز و کار «دعا»، همانند «معجزه» نیست. با «معجزه» […]