مصلحت،عدم مصلحت،تغییر مصلحت

۱۳۹۹/۰۲/۱۶
تغییر مصلحت

تغییر مصلحت با التماس دعا

سؤال: آیا می‌توانم برای تغییر مصلحت خودم التماس دعا بدهم؟ جواب: برای پاسخ به این سؤال، اول باید واژه‌ی «مصلحت» […]