مروت،خلاف مروت

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعای پولی خلاف مروّت

خلاف مروّت

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن توسط یک روحانی، خلاف مروّت است و موجب سقوط عدالت می‌شود. جواب حلّی (یعنی […]