مردگان،اموات،زنده کردن

۱۳۹۹/۰۲/۱۰
زنده کردن مردگان

زنده کردن مردگان با التماس دعا

سؤال: آیا می‌توان برای زنده کردن مرده، التماس دعا داد؟ آیا چنین دعایی مستجاب می‌شود؟ جواب: هر کاری که خدا […]