مانع،دریافت استجابت

۱۳۹۹/۰۱/۲۸
وجود مانع در دریافت استجابت

وجود مانع در ملتمس دعا

سؤال: آیا احتمال دارد دریافت نکردن استجابت، به خاطر وجود مانع در ملتمس دعا باشد؟ جواب: بله در برخی مواقع، […]