فقط یک دعا

۱۳۹۹/۰۳/۲۰
فقط یک دعا

فقط یک التماس دعا

سؤال: چرا در هر ثبت دعای حضوری، پستی یا اینترنتی، فقط یک دعا می‌توانیم ثبت کنیم؟ جواب: چون هر خواسته، […]