فقر،فقرا،نیازمندان،انفاق،صدقه،دعا،التماس دعا،مستجاب الدعوه،کرونا،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مصرف درآمد

محل مصرف وجوهات التماس دعا

سؤال: درآمد حاصل از دعا، در چه مواردی مصرف می‌شود؟ جواب: از ابتدای راه‌اندازی پایگاه ثبت التماس دعا از حاج […]