فراموشی خواسته

۱۳۹۹/۰۳/۲۲
فراموش کردن بخشی از خواسته

فراموش کردن بخشی از خواسته

سؤال: اگر فراموش کنم بخشی از خواسته‌ام را بنویسم، چه کنم؟ جواب: تنها راهی که دارید این است که دوباره […]