فال،طالع بینی،موفقیت،انگیزه

۱۳۹۹/۱۰/۰۶

فال و طالع بینی

پناه بردن به فال و طالع بینی، از خصوصیات انسان‌های غیرفعال و غیرپویاست. آنان که پویا و پرانگیزه هستند، کاری […]