عدم مصلحت،طمع،ثروت،رشد اقتصادی،دعای مبهم

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

رشد اقتصادی و درآمد

افزایش درآمد یا رشد اقتصادی، مفهوم کلی‌ای است که گاهی برای یک شخص، گاهی برای یک شهر و گاهی برای […]