شکرگزاری،استجابت،عدم مصلحت

۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نقش شکرگزاری در دریافت استجابت

نقش شکرگزاری در دریافت استجابت

سؤال: شکرگزاری،‌ با چه مکانیزمی، زمینه‌ی دریافت استجابت را فراهم می‌کند؟ جواب: تنها دلیل دریافت نکردن استجابت، عدم مصلحت است. […]