شکایت،عدم دریافت استجابت،کد رهگیری دعا

۱۳۹۹/۰۹/۰۶

دریافت شکایات

به سه صورت می‌توانید شکایات خود از نحوه‌ی عملکرد قسمت‌های مختلف پایگاه یا دریافت نکردن استجابت دعایتان را ثبت نمایید: […]