شهید قاسم سلیمانی،شهید علی ماهانی،شهید جاوید،شهید موسوی،گلزار شهدای کرمان

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

حاج قاسم سلیمانی کدام شهید را مستجاب الدعوه می‌دانست؟

نقل است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ارادت ویژه‌ای به شهدای مدفون در گلزار شهدای کرمان داشته است تا […]