شش قفل،دعای جعلی،دعای ساختگی،کسب محبت،کسب محبوبیت،کسب عزت

۱۳۹۹/۱۱/۰۹

دعای شش قفل و خواص عجیب و غریب آن

دعای شش قفل، از جمله دعاهای ساختگی و نامعتبر است که در هیچکدام از منابع اسلامی (شیعه و سنی) اثری […]