سرنوشت،پیشگویی،مرتاض هندی،ایران

۱۳۹۹/۱۰/۱۵

پیشگویی مرتاض هندی در مورد ایران

بیشتر ما از جماعت مرتاض هندی و کارهای عجیب و غریبی که می‌کنند، حکایت‌ها شنیده‌ایم. آنان سال‌ها ریاضت می‌کشند و […]