سرنوشت،تقدیر،مقدّرات الهی،بلا،خوشبخت شدن،ثروتمند شدن،عاقبت بخیری

۱۳۹۹/۰۲/۱۴
التماس دعا برای تغییر سرنوشت

تغییر سرنوشت با التماس دعا

سؤال: آیا می‌توان با التماس دعا، سرنوشت را تغییر داد؟ جواب: اگر منظور از سرنوشت، تقدیراتی باشد که برای انسان از […]