رویگردانی از دین،روحانیت

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعای پولی، روحانی مایه‌ی رویگردانی از دین

مایه‌ی رویگردانی از دین

اشکال: پول گرفتن یک روحانی برای دعا کردن، موجب رویگردانی مردم از دین می‌شود. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم […]