دکتر نباتی،قنبری قائم،التماس دعا،پیر مهر،دعای رایگان

۱۳۹۹/۱۱/۰۱

تلفن و نشانی حاج حسین قنبری قائم، معروف به دکتر نباتی و پیر مهر

یکی از کسانی که به مستجاب الدعوه مشهور است و با دادن نبات متبرک و خواندن دعا، بیماران لاعلاج را […]