دکان باز کردن

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعای پولی دکان باز کردن

دکان باز کردن

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، دکان باز کردن است. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم و به آن جواب […]