دعا برای کافر

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعا برای کافر

دعای ناخواسته برای کافر

اشکال: در تعالیم اسلام، دعا کردن برای کافر، نهی شده است. در سبک التماس دعا به حاج فردوسی، این احتمال […]