دعای کلی،دعای مبهم

۱۳۹۹/۰۱/۱۴
دعا کلی

دلیل ترک دعای عمومی

سؤال: چرا حاج فردوسی در بلاها و مشکلات عمومی به صورت کلی دعا نمی‌کنند؟ جواب: خدای تبارک و تعالی در […]