دعای رایگان،دعای پولی،دعای بدون هزینه

۱۳۹۹/۰۴/۰۶
دعای رایگان و دعای پولی

فرق التماس دعای رایگان با بدون هزینه

سؤال: فرق «دعای رایگان» با «دعای بدون هزینه» چیست؟ جواب: «دعای رایگان» به این معنی است که حاج فردوسی، برای […]