دزد،دزدی،طلا

۱۳۹۹/۰۱/۲۰
التماس دعا برای دزد طلا

پیدا شدن دزد با التماس دعا

سؤال: کسی دزد به منزلش آمده و طلاهایش را دزدیده، آیا می‌تواند برای پیدا شدن دزد، التماس دعا بدهد؟ جواب: […]