خارج ایران

۱۳۹۹/۰۸/۰۱

راهنمای ثبت التماس دعا از خارج ایران

مؤمنین و مؤمناتی که خارج از ایران زندگی می‌کنند و می‌خواهند از التماس دعا به حاج فردوسی بهره‌مند گردند، کلمه‌ی […]