حملات تخریبی،سوء تفاهم،آشنایی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

آشنایی با پایگاه التماس دعا

پایگاه اختصاصی ثبت التماس دعا از حاج فردوسی در خردادماه ۱۳۹۸ در پاسخ به درخواست نیازمندان به دعای معظمٌ له […]