حمال تبریزی،حمال عمو،التماس دعا،تبریز،مستجاب الدعوه

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

حکایت جالب حمال تبریزی مستجاب الدعوه

در شهر تبریز، در محله‌ی شتربان، بین دو مسجد معجزلر و نائب صدر، گورستان متروکی است که در وسط آن، […]