حذف سابقه‌ی التماس دعا

۱۳۹۹/۰۳/۱۶
پاک کردن سابقه‌ی التماس دعا

پاک کردن سابقه‌ی التماس دعا

سؤال: چطور می‌توان سابقه‌ی التماس دعای اینترنتی را از حساب کاربری پاک کرد؟ جواب: دو روز بعد از این که […]