حاجی کلباسی،بچه دار شدن،فرزند صالح،حافظ قرآن

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

حکایت طلب فرزند صالح

مردی از کسبه گفت: به حاج ابراهیم کلباسی گفتم: اولاد دارم اما دعا کنید خداوند فرزندی حافظ قرآن و اهل […]