حاجت کوچک،حاجت بزرگ

۱۳۹۹/۰۲/۲۰
حاجت بزرگ

ملاک تشخیص حاجت بزرگ از کوچک

سؤال: ملاک تشخیص حاجت بزرگ از کوچک چیست؟ به چه حاجتی بزرگ و به چه حاجتی کوچک گفته می‌شود؟ جواب: […]