جلب فایده،دفع ضرر،دعا،ائمه اطهار،امامزادگان،شهدا،توسل،کافر

۱۳۹۹/۱۰/۲۸

التماس دعا از خداوند

خدای تعالی منبع تمام خیرات است؛ پس درخواست جلب هر فایده و دفع هر ضرر، باید از او باشد. برای […]