ثبت دعای اینترنتی

۱۳۹۹/۰۳/۲۴
ثبت دعای اینترنتی

التماس دعا برای دیگری

سؤال: آیا می توانم در روش ثبت دعای اینترنتی، از حساب کاربری خودم برای کسانی که حساب کاربری ندارند، التماس […]