توکل،آیت الله توکل،دلیل التماس دعا

۱۳۹۹/۰۶/۰۷
دلیل روایی التماس دعا در کلام توکل

دلیل روایی التماس دعا

سؤال: به چه دلیلی باید برای رسیدن به حوائج، التماس دعا بدهیم؟ جواب را در کلام آیت الله توکل بشنوید:   […]