تهرانی،آقا مجتبی تهرانی،دعای کافر،دعای مسلمان،کافر،مسلمان

۱۳۹۹/۰۱/۰۲
التماس دعای مسلمان به کافر

التماس دعا از کافر

سؤال: آیا مسلمان می‌تواند به کافر التماس دعا بدهد؟ جواب: مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) در درس […]