تعارف،تشریفات،ویژه

۱۳۹۹/۱۰/۰۸

التماس دعای ویژه

در فرهنگ جدید ما، وقتی می‌گویند: «التماس دعای ویژه» دارم، یعنی تقاضای جدّی دارم برایم دعا کنید. در مقابل تقاضای […]