تبلیغ،اطلاع رسانی،ترویج

۱۳۹۹/۰۱/۰۸
تبلیغ مستجاب الدعوه بودن

تبلیغ مستجاب الدعوه بودن!

سؤال: چرا مستجاب الدعوه بودن حاج فردوسی را تبلیغ نمی‌کنید؟ جواب: زیرا حاج فردوسی اجازه‌ی تبلیغ کردن دعایشان را نداده‌اند […]