انواع استجابت

۱۳۹۹/۰۱/۳۰
انواع استجابت

انواع استجابت

سؤال: آیا دعا همیشه همانطور که می‌خواهیم استجابت می‌شود یا انواع دیگری هم دارد؟ جواب: بر طبق برخی روایات از […]