اموات،مردگان،آمرزش گناهان

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
التماس دعا برای آمرزش گناهان اموات

التماس دعا برای آمرزش مردگان

سؤال: آیا می‌توانم برای آمرزش گناهان امواتم التماس دعا بدهم؟ جواب: یکی از بهترین کارهایی که موجب شادی و آزادی […]