التماس دعای تعارفی،التماس دعای جّدی،جواب التماس دعا

۱۳۹۹/۱۱/۰۶

در جواب التماس دعا چه بگویی (۲)

یکی از فرهنگ‌های قدیمی که همچنان در میان مذهبی‌ها رایج است، التماس دعای تعارفی است. (بنگرید به: فرق التماس دعای […]
۱۳۹۹/۱۱/۰۵

در جواب التماس دعا چه بگویی (۱)

التماس دعای تعارفی (بنگرید به: فرق التماس دعای جدّی با تعارفی) به قدری در جامعه، جدّی شده و جا افتاده، […]