التماس دعای تعارفی،التماس دعای جدی

۱۳۹۹/۰۲/۲۲

فرق التماس دعای جدّی با تعارفی

سؤال: چرا التماس دعاهایی که به یکدیگر می‌گوییم، نتیجه‌ای ندارد؟ جواب: التماس دعا گفتن، به دو صورت است؛ التماس دعای […]